Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné dodací a záruční podmínky se vztahují na nákup zboží dle katalogových nebo ceníkových listů v provozovně firmy Libuše Dopiráková-LIDO nebo zásilkovým prodejem. Těmito všeobecnými dodacími a záručními podmínkami jsou specifikována práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uskutečňování tohoto obchodu.
Obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím, který vzniká objednáním zboží zákazníkem telefonicky, písemně, osobně nebo e-mailem a následným potvrzením objednávky prodávajícím je kupní smlouvou ve smyslu § 409 a následujících, zákona č.513/1991 Sb. (Občan.zákoník).
Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Všeobecných dodacích a záručních podmínek a potvrzuje, že kupní smlouva uzavřená mezi ním a prodávajícím je výrazem jeho svobodné vůle, byla uzavřena na základě dostatku informací o nakupovaném zboží a není pro zákazníka nevýhodná.

1. Dodací podmínky

1.1. Jak objednat:
Vybrané výrobky nebo potřebné náhradní díly můžete objednat několika způsoby:
- zaslání objednávky přes e-shop
- zasláním objednávky poštou
- zasláním objednávky e-mailem na adresu info@lido-krby.cz
- telefonická objednávka je velmi vhodná v případě, že si nejste jisti a potřebujete ještě konzultaci.

Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, popřípadě adresu pro doručení zboží (pokud je odlišná od bydliště), telefonický kontakt nutný pro potřeby přepravní služby. U podnikatelských subjektů je nutné ještě uvádět fakturační adresu, IČ, DIČ (je-li subjekt plátcem DPH). Dále musí objednávka obsahovat jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a jeho množství.

1.2. Termín dodání
Zboží dodáváme většinou od 2 do 10 pracovních dnů. Je možno dohodnout termín individuálně dle požadavku zákazníka.

1.3. Způsob doručení
Pro celou Českou republiku používáme k doručování společnost DPD, doručení obvykle do 24 hodin od odeslání zboží. Na přání zákazníka zasíláme zboží i Českou poštou jako Balík do ruky. Termín doručení dle dodacích podmínek pošty (cca 3-4 dny). Dále rozšiřujeme možnost dopravy balíků do hmotnosti 5 kg přes Zásilkovnu do výdejních míst. Rovněž je možné osobní vyzvednutí na adrese provozovny (LIDO-Poličná 2 - Valašské Meziříčí). Cena dopravy vychází z ceníku jednotlivých přepravců. Cena dopravného, která se objeví v objednávce je platná pro zásilku do 30ti kilogramů dopravce DPD.

Upozorňujeme zákazníky, že u těžkých zásilek a křehkého a objemného zboží může být zásilka rozdělená do dvou balíků. Proto ne vždy bude výsledná cena dobírky souhlasit s cenou vypočítanou v e-shopové objednávce. O rozdělení zásliky do dvou balíků a ceně dopravy Vás budeme dopředu informovat.

Cena dopravného :

DPD do 30ti kg na dobírku - 217,00Kč vč.DPH
DPD do 30ti kg převodem -189,00Kč vč.DPH

Zásilkovna do 5 kg na výdejní místo (dobírka) - 108,00Kč vč.DPH
Zásilkovna do 5 kg na výdejní místo (převodem) - 88,00Kč vč.DPH

Balík do ruky do 35cm -
Balík do ruky do 50cm -
Balík do ruky do 100cm -

Osobně na prodejně - 0,00Kč vč.DPH

Vážení zákazníci, od 1.3.2019 Česká pošta mění počítání ceny balíků z hmotnosti na rozměr. Rozhodující pro určení ceny bude nově nejdelší strana balíku. Uvedené rozměry u jednotlivých položek na našem e-shopu jsou rozměry zboží bez balení. Je tedy třeba počítat s výplní a kartonem, a ne vždy se nám bohužel podaří zajistit krabici přibližného rozměru. Proto může dojít k úpravě ceny za dopravu. Celková cena balíku do ruky je složená ze tří částí a to základní cena balíku + příplatek za dobírku + poukázka.

Při doručení je nutné zkontrolovat celou zásilku. Pokud kupující zjistí porušený obal, je třeba s řidičem sepsat škodní protokol (zápis do přepravního listu řidiče).

Mechanické poškození zásilky je nutné nahlásit řidiči před převzetím a podepsáním přepravního listu.

1.4. Platební podmínky
Platba za zboží je provedena hotově při jeho převzetí (dobírkou) nebo předem na účet (po obdržení objednávky nebo následující prac. den, Vám vystavíme fakturu a na Vámi uvedený mail ji odešleme).

2. Záruční podmínky

Na zboží poskytujeme záruku v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu
uvedenou v záručním listu. Záruční list a návod k obsluze a údržbě je obvykle přikládán ke každému výrobku. Podmínkou platnosti záruky je používání výrobku v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze a údržbě. Záruka se nevztahuje proto na škody způsobené neodborným používáním, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo poškozením živelnými pohromami.

2.1. Záruční doba - délka záruky
Standardní zákonná záruční lhůta výrobků je 24 měsíců.

POZOR! U některých částí výrobků, náhradních dílů, může být výrobcem stanovena kratší než zákonná nebo naopak delší záruční doba.

2.2. Zjištění vady
Kupující je povinen dodané zboží ihned při převzetí zkontrolovat a o případných vadách ihned sepsat záznam o početní neshodě či poškození přebírané věci (i obalu). Vždy je nutné, aby tento záznam potvrdil předávající.Zákazník je povinen reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u dodavatele písemnou formou a to neprodleně po zjištění vady, nejpozději do 30-ti dnů od dodání zboží přepravcem. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel! Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd...) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě dojde k poškození - znehodnocení, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši.

2.3. Oznámení o reklamaci
Podmínkou zahájení záručního reklamačního řízení je, aby reklamace byla uplatněna v záruční době s platným dokladem o zaplacení a záručním listem, pokud byl výrobcem vystaven. Oznámení o reklamaci je zákazník povinen sdělit prodávajícímu písemnou formou některým z uvedených způsobů: poštou nebo e-mailem na adresu reklamace@lido-krby.cz. K oznámení o reklamaci zákazník připojí písemné nebo digitální dokumenty s reklamovaným zbožím související(doklad o zaplacení, potvrzený záruční list, fotografie poškozeného zboží pokud se s prodejcem dohodl, že není nutné ho vracet).
POZOR! Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd. nezasílejte na dobírku, nebude převzato!

2.4. Vyřízení reklamace
Zákazník bude bez zbytečných odkladů seznámen se způsobem vyřízení reklamace. U výrobků a náhradních dílů kde je to nutné,bude reklamace předána výrobci a bude vyřizována v souladu s jeho reklamačním řádem. V ostatních případech bude reklamace vyřízena nejpozději do zákonem stanovené lhůty.

3. Ostatní

V souladu se zákonem 367/2000 Obč.zákoníku může kupující do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy (zboží však musí být vráceno nepoužité, nepoškozené a v původním neporušeném a kompletním obalu). Dopravné při vrácení zboží ve 14-ti denní ochranné době hradí kupující v plné výši. Před odesláním zboží zpět na vrácení nás prosím kontaktujte předem, vyhnete se tak případným komplikacím při přejímce zboží.

4. Zásady ochrany osobních údajů

Dobré fungování našeho e-shopu je podmíněno zpracováváním některých osobních údajů našich zákazníků. K tomu sděluji:

- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce - Libuše Dopiráková, IČO 40333299 , se sídlem Poličná 191, telefon +420 603 201 264, e-mail info@lido-krby.cz .

- Osobní údaje zákazníků zpracovávám z důvodu vyřízení jejich objednávek a řešení reklamací.

- Zpracovávám jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (jen u některých zákazníků), objednané zboží a jeho cenu.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby..

- Ochrana osobních údajů zákazníků odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

- Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu.Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas,který mně poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

- Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Odesláním elektronické, poštovní či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.