Všeobecné dodací a záruční podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné dodací a záruční podmínky se vztahují na nákup zboží dle katalogových nebo ceníkových listů v provozovně firmy Libuše Dopiráková-LIDO nebo zásilkovým prodejem. Těmito všeobecnými dodacími a záručními podmínkami jsou specifikována práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uskutečňování tohoto obchodu.
Obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím, který vzniká objednáním zboží zákazníkem telefonicky, písemně, osobně nebo e-mailem a následným potvrzením objednávky prodávajícím je kupní smlouvou ve smyslu § 409 a následujících, zákona č.513/1991 Sb. (Občan.zákoník).
Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Všeobecných dodacích a záručních podmínek a potvrzuje, že kupní smlouva uzavřená mezi ním a prodávajícím je výrazem jeho svobodné vůle, byla uzavřena na základě dostatku informací o nakupovaném zboží a není pro zákazníka nevýhodná.

1. Dodací podmínky

1.1. Jak objednat:
Vybrané výrobky nebo potřebné náhradní díly můžete objednat několika způsoby:
- zaslání objednávky přes e-shop
- zasláním objednávky poštou
- zasláním objednávky e-mailem na adresu
- telefonická objednávka je velmi vhodná v případě, že si nejste jisti a potřebujete ještě konzultaci.

Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, popřípadě adresu pro doručení zboží (pokud je odlišná od bydliště), telefonický kontakt nutný pro potvrzení objednávky i pro potřeby přepravní služby. U podnikatelských subjektů je nutné ještě uvádět fakturační adresu, IČ, DIČ (je-li subjekt plátcem DPH). Dále musí objednávka obsahovat jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a jeho množství.

1.2. Termín dodání
Zboží dodáváme většinou od 2 do 10 pracovních dnů. Je možno dohodnout termín individuálně dle požadavku zákazníka.

1.3. Způsob doručení
Pro celou Českou republiku používáme k doručování polečností Geisparcel, doručení obvykle do 24 hodin .Pro těžší zásilky pak firmy zabývající se paletovou přepravou. Na přání zákazníka zasíláme zboží i Českou poštou jako Balík do ruky.  Termín doručení dle dodacích podmínek pošty (cca 3-4 dny). Rovněž je možné osobní vyzvednutí na adrese provozovny. Cena dopravy vychází z ceníku jednotlivých přepravců. Proto se ne vždy automaticky objevuje v objednávkách zadaných přes e-shop.
Cena dopravného, která se objeví v objednávce je platná pro zásilku do 10ti kilogramů.U zásilky výrazně přesahující tuto váhovou kategorii bude cena vypočítaná dle platných ceníků.
     Při doručení je nutné zkontrolovat celou zásilku. Pokud kupující zjistí porušený obal, je třeba s řidičem sepsat škodní protokol (zápis do přepravního listu řidiče).

Mechanické poškození zásilky je nutné nahlásit řidiči před převzetím a podepsáním přepravního listu.

1.4. Platební podmínky
U všech způsobů doručení zboží je platba provedena hotově při jeho převzetí (dobírkou) nebo předem formou bankovního převodu způsobem uvedeným v proformafaktuře.
Daňový doklad je vždy předán se zbožím a to i v případě, že zákazník platí předem.

2. Záruční podmínky

Na zboží poskytujeme záruku v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu
uvedenou v záručním listu. Záruční list a návod k obsluze a údržbě je obvykle přikládán ke každému výrobku. Podmínkou platnosti záruky je používání výrobku v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze a údržbě. Záruka se nevztahuje proto na škody způsobené neodborným používáním, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo poškozením živelnými pohromami.

2.1. Záruční doba - délka záruky
Standardní zákonná záruční lhůta výrobků je 24 měsíců.

POZOR! U některých částí výrobků, náhradních dílů, může být výrobcem stanovena kratší než zákonná nebo naopak delší záruční doba.

2.2. Zjištění vady
Kupující je povinen dodané zboží ihned při převzetí zkontrolovat a o případných vadách ihned sepsat záznam o početní neshodě či poškození přebírané věci (i obalu). Vždy je nutné, aby tento záznam potvrdil předávající.Zákazník je povinen reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u dodavatele písemnou formou a to neprodleně po zjištění vady, nejpozději do 30-ti dnů od dodání zboží přepravcem. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel! Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd...) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě dojde k poškození - znehodnocení, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši.

2.3. Oznámení o reklamaci
Podmínkou zahájení záručního reklamačního řízení je, aby reklamace byla uplatněna v záruční době s platným dokladem o zaplacení a záručním listem, pokud byl výrobcem vystaven. Oznámení o reklamaci je zákazník povinen sdělit prodávajícímu písemnou formou některým z uvedených způsobů: poštou nebo e-mailem na adresu  K oznámení o reklamaci zákazník připojí písemné nebo digitální dokumenty s reklamovaným zbožím související(doklad o zaplacení, potvrzený záruční list, fotografie poškozeného zboží pokud se s prodejcem dohodl, že není nutné ho vracet).
POZOR! Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd. nezasílejte na dobírku, nebude převzato!

2.4. Vyřízení reklamace
Zákazník bude bez zbytečných odkladů seznámen se způsobem vyřízení reklamace. U výrobků a náhradních dílů kde je to nutné,bude reklamace předána výrobci a bude vyřizována v souladu s jeho reklamačním řádem. V ostatních případech bude reklamace vyřízena nejpozději do zákonem stanovené lhůty.

3. Ostatní

V souladu se zákonem 367/2000 Obč.zákoníku může kupující do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy (zboží však musí být vráceno nepoužité, nepoškozené a v původním neporušeném a kompletním obalu). Dopravné při vrácení zboží ve 14-ti denní ochranné době hradí kupující v plné výši. Před odesláním zboží zpět na vrácení nás prosím kontaktujte předem, vyhnete se tak případným komplikacím při přejímce zboží.

Odesláním elektronické, poštovní či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.

Tisknout


Sortiment

RSSRSS

Novinky

Rošt do grilu

19. 03. 2018
Tento rošt do venkovního grilu opatřený pěti nožičkami se jistě stane vašim dobrým pomocníkem v letošní prázdninové grilovací sezóně.K ohni založenému na tomto roštu je zespod ve větší míře přiváděn vzduch,což podporuje jeho hoření.Více informací včetně možnosti objednání najdete zde.

Archiv novinek